FAQ

Från Bäckens Samfällighet
Version från den 23 juni 2015 kl. 08.01 av Admin (diskussion | bidrag) (Jag skall flytta. Vilka saker måste jag tänka på?)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Vem äger/ansvarar för vattenmätaren i huset?

Vattenmätaren är varje enskild fastighetsägares egendom.

Jag vill sätta upp en parabol. Får jag det?

Det är styrelsens starka rekommendation att inte göra det. Rekommendationen baseras på att det är många som upplever paraboler som "förfulande". Om du ändå väljer att sätta upp parabol, tänk på placeringen så att du inte minimerar störningen/förfulningen för grannar och omgivningen.

Jag vill måla om huset. Får jag måla det i vilken färg som helst?

Det är styrelsens starka rekommendation att husen målas enligt de förutbestämda färgkoder som används i samfälligheten. Rekommenderade färger kan du hitta här. Ett enhetligt område både ser snyggt ut, skapar bättre grannsämja och troligtvis också ökar värdet på fastigheterna i samfälligheten. Tänk även på att hängrännor och stuprör inte är din privata egendom utan ägs av samfälligheten och får alltså inte målas om i annan färg än ursprunglig.

Jag skall flytta. Vilka saker måste jag tänka på?

Om du ska flytta från Bäckens samfällighet så måste du som säljare meddela styrelsen

  • Säljarens nya adress och telefonnummer.
  • Köparens namn, adress och telefonnummer samt datum då fastigheten överlåtes.
  • Vattenmätarens ställning (avrundat till hela m3, alltså sifferställningen) vid överlåtelsedagen, godkänd av köparen. Om sådan anmälan inte inkommer anses annan uppgörelse träffad

Fyll i och lämna Icon pdf.png detta försäljningsdokument till föreningens kassör.

Jag är nyinflyttad. Vad måste jag känna till om samfälligheten?

Som nyinflyttad kommer du att få besök av samfällighetens ordförande och sekreterare. Under besöket kommer du få infortmation om samfälligheten och möjlighet att ställa frågor. Läs gärna detta Icon pdf.png välkomstdokument och informationen på denna hemsida. Kontakta styrelsen om du har ytterligare frågor. Välkommen!

Jag vill engagera mig i styrelsearbetet. Hur kan jag hjälpa till?

Styrelsen uppskattar frivilliga initiativ till engagemang inom Bäckens Samfällighet. Om du vill delta i styrelsearbetet så bör du anmäla ditt intresse till valberedningen i god tid innan nästa årsstämma.

Om du känner att styrelsearbete inte passar dig men du ändå vill hjälpa till så finns det ett antal arbetslag. Arbetslagen arbetar med punktinsatser kring underhåll av lekplatser, garage och grönområden.

Finns det en köp, sälj och bytestavla i samfälligheten?

Nej. Det har funnits förslag på en digital köp och säljplats för samfälligheten, men styrelsen har beslutat att inte gå vidare med detta då det skulle innebära ökad administration. Styrelsen rekommenderar de boende att utnyttja befintliga köp och säljsiter, t.ex. Blocket.se eller att nyttja den slutna Facebook-gruppen https://www.facebook.com/groups/grisbyn/.