Huvudsida

Från Bäckens Samfällighet
Version från den 25 mars 2020 kl. 21.54 av Admin (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Välkommen till Bäckens Samfällighet i Segeltorp

Nyheter

2020-03-25 Ny, uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Hej alla Bäckenbor,

med anledning av den pågående coronaepidemin har styrelsen i ett tidigare extrameddelande gått ut med info ang. årsstämman. Styrelsen har efter detta meddelande mottagit synpunkter från boende ang. lämpligheten i att hålla en stämma just nu.

Styrelsen har noga följt all rapportering och även haft kontakt med bl.a. Villaägarna för rådgivning. Efter att noga ha vridit och vänt på frågan har styrelsen tagit beslutet att trots allt försöka genomföra stämman, men i en kortfattad form.

Styrelsen grundar sitt beslut på dels att vi ser att vi vid stämman kan hålla oss till de regler och restriktioner som finns officiellt från Smittskyddsmyndigheten. Dels på att fram tills dess att en stämma hålls har styrelsen ingen ny budget att arbeta med, vilket leder till att styrelsen inte kan utföra sitt uppdrag med att förvalta samfälligheten.

Därför försöker vi att hålla stämman den 2:a april som planerat, främst för att rösta igenom den nya styrelsen och den för det fortsatta arbetet så viktiga budgeten.

Styrelsen litar på att vi var och en inom samfälligheten är ansvarsfulla nog att följa de råd och regler som gäller från officiellt håll.

De åtgärder vi vidtar vid mötet är följande: • - Max 1 person per hushåll får närvara. (Här kan vi tillägga att vi de senaste åren haft en knapp tredjedel av alla hushåll representerade vid stämmorna, vilket vi tagit med vid vår bedömning kring lämpligheten att hålla stämman). • - deltagare tar sitt ansvar och håller avstånd, därför sitter vi på varannan stol i lokalen • - ingen förtäring kommer att erbjudas. • - mötet kommer hållas enligt dagordning men i kortfattad form. • - motioner kommer att tas till beslut vid en extrastämma, som kallas till när läget förbättrats. Välkommen till 2020 års stämma!


Styrelsen

2020-03-21 Uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya Covid-19 coronaviruset avser Bäckens samfällighet att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: ingen förtäring kommer erbjudas planerade anföranden begränsas till några få minuter styrelseledamöter närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning har man minsta symptom vill vi inte att man närvarar vid årets stämma pga risken för smittspridning De av er som inte kan/bör/vill närvara vid stämman har som vanligt möjlighet att göra er röst hörd genom att lämna fullmakt (till någon granne som närvarar). Välkomna! /Styrelsen

2020-03-03 Kallelse till årsstämma den 2/4 -20

Bäckens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2020 äger rum torsdagen den 2:a april 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!

2019-09-18 Enkät från Garagegruppen

Garagegruppen önskar få input från alla boende i området och har därför gjort en enkät som kommer delas ut i alla brevlådor.

Om ni saknar enkäten eller om den förkommit kan den laddas ned här: Icon pdf.png Enkät för garage och intresse för elbilsladdning

2019-08-15 Inbjudan Bäcken 40 år!

Styrelsen har härmed glädjen att bjuda in alla i området att fira Grisbyns 40-årsjubileum. Firandet går av stapeln den 7/9 -19 med start klockan 16. För att garantera mat måste man anmäla intresse genom att lämna talongen på det utdelade informationsbladet i brevlådan på MBV 286.

Om ni saknar inbjudan kan den laddas ned här: Icon pdf.png Grisbyn 40 År

2019-03-30

Hemsidan uppdaterad med bl.a datum för städdagarna 2019, nya styrelsen, förtydligande under underhålls- och reparationsarbeten kring ändringar som kräver bygglov.

2019-02-21

Bäckens samfällighets ordinarie stämma äger rum torsdagen den 28 mars 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!

2019-01-30

Glöm inte att lämna in eventuella motioner till årsmötet innan 31 januari 2019.

2018-05-07

Styrelsen skall kontaktas vid takbyte och vi rekommenderar starkt att ni följer nuvarande färgkod för era takpannor vid byte. Ta kontakt med era grannar vid intresse att byta tak för att se om ni kan byta hela längan för att få enhetligt utseende. Det är inte styrelsens ansvar att ta in offerter för detta utan det är varje fastighets ansvar.


Har ni frågor så kontakta gärna oss i styrelsen.

Gamla nyheter kan du läsa här.

Här finner du som bor i samfälligheten information om hur du kontaktar samfällighetens styrelse och hur samfällighetens olika ansvarsområden är uppdelade. Du hittar även information om avgifter, viktiga händelser under året och svar på en del vanliga frågor. Om du saknar något innehåll på sidan så tveka inte att höra av dig till styrelsen med dina synpunkter.


Grisbyns informationssida på Facebook

Grisbyns grupp på Facebook

Organisation

Viktiga ansvarsområden inom samfälligheten

Ekonomi

Händelser under året

Motioner

Övrigt