Huvudsida

Från Bäckens Samfällighet
Version från den 7 januari 2021 kl. 15.24 av Admin (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Välkommen till Bäckens Samfällighet i Segeltorp

Nyheter

2021-01-07 Info om branden

Styrelsen har skrivit ihop ett kort informationsbrev om branden som inträffade på Mbv 276-278 den 1/1-2021. Brevet delas ut i allas brevlådor, men finns även för nedladdning här.

2020-12-21 Kallelse till Extra Stämma 2021-01-18

P.g.a. coronaläget hade vi en något förkortad stämma i våras, vi behöver nu en extrastämma för att formellt utse en valberedning. Dessutom så behöver vi ett beslut om att få använda pengar ur underhållsfonden för garagerenoveringar. Extrastämman äger rum den 18/1 kl 19.00 vid garagen närmast häradsvägen.

För att minimera risken för smittspridning kommer extrastämman alltså att hållas utomhus, i en mycket kortfattad form. Styrelsens starka rekommendation är att så många som möjligt som önskar framföra sin åsikt vid stämman lämnar fullmakt till en granne som har möjlighet att närvara. Under rådande omständigheter finns möjlighet för en person att ta fullmakt från flera av sina grannar.

2020-10-29 Gratis ved

Alla är välkomna att hämta björkved vid gkv 12. Det finns även körsbärsved i område 2 som också bara är att hämta om man är intresserad. //Styrelsen

2020-10-18 Städdagen den 8/11

Det börjar närma sig höststäddag, den 8/11 samlas vi kl 9.00. Precis som i våras anpassar vi oss efter rådande Corona-läge:

  • Social distansering gäller under städdagen
  • Det blir ingen frukost/samlingar
  • Personer som är 70+/riskgrupp behöver inte delta samt att det inte är obligatorisk närvaro denna gång. Men vi hoppas förstås att tillräckligt många deltar så att vi kan snygga upp i området.

Städledarna samlas 8:30 vid stora gräsmattan område 2 för att gå igenom vad som behöver göras och sedan hjälps vi åt att städa området. Städledarna har fått epost av Kaj 11/10 men är det någon som inte fått post så hör av er till Kaj Nord GK18 (0708 523 102)

2020-10-04 Policy för byte av tak och fönster

Styrelsen har förtydligat vad som gäller för takbyte och fönsterbyte, se Underhålls- & reparationsarbeten


2020-06-24 Protokoll från årsstämman

Nu finns äntligen protokollet från årsstämman här på hemsidan:


Styrelsen

2020-04-18 Städdagen blir av den 26/4

  • Social distansering gäller under städdagen 26/4
  • Det blir ingen frukost/samlingar
  • Personer som är 70+/riskgrupp behöver inte delta samt att det är inte obligatorisk närvaro denna gång. Men vi hoppas förstås att tillräckligt många deltar så att vi kan snygga upp i området.
  • Prio 1 är att sopa undan gruset från gångvägar, garage, parkeringsplatser etc. I och med att de kommer och samlar in gruset på måndag 27/4
  • Prio 2 är att räfsa/samla grenar/ta bort sly etc, alltså helt enkelt snygga till området/gräsytor innan gräsklippning.
  • Vi kommer att ha EN container denna gång och den placeras ut mellan garagen 5 och 6 vid Mickelsbergsvägen och eget trädgårdsavfall får slängas i den efter 15:00 på söndagen 26/4
  • Vattenavläsningen meddelas städledare, alternativt med en lapp i lådan till Anders Thunholm Mbv 332

INGA FARTGUPP SKALL MONTERAS INNAN GRUSET SAMLATS BORT! Fartguppen ställer till det när gruset skall samlas in (område 6/7)

2020-04-01 Kallelse till årsstämma den 27/4, kl. 19:00

Styrelsen kallar härmed till årsstämma den 27/4, kl. 19:00 Plats: gräsmattan i städområde 2

För att minimera risken för smittspridning kommer stämman alltså att hållas utomhus, i en mycket kortfattad form. De frågor som kan skjutas upp föreslås bordläggas fram till dess att styrelsen kan kalla till en extrastämma när läget kring pandemin förbättrats.

Styrelsen är, som säkert alla boende, fortsatt angelägen om att följa de råd och rekommendationer som finns från myndigheterna. Vi vill således inte överstiga 50 deltagare. Här kan vi tillägga att vi på de senaste årens stämmor haft en knapp tredjedel av alla hushåll representerade, vi bör därför ha en rimlig möjlighet att hålla antalet deltagare nere.

Det är därför också styrelsens starka rekommendation att så många som möjligt som önskar framföra sin åsikt vid stämman lämnar fullmakt till en granne som har möjlighet att närvara. Under rådande omständigheter finns möjlighet för en person att ta fullmakt från flera av sina grannar.

De som deltar vid mötet förväntas ta sitt ansvar och hålla avstånd. Ingen förtäring kommer att erbjudas.

2020-04-01 ÅRSSTÄMMAN uppskjuten och genomförs INTE den 2/4 -20

ÅRSSTÄMMAN 2020: med anledning av den information och uppmaning socialministern och Folkhälsomyndigheten nyss gick ut med (1/4 kl. 13:00) kommer årsstämman i morgon att skjutas upp. Stämman kommer istället att genomföras så snart läget förbättrats, spara stämmohandlingarna till dess. Information om detta kommer även att delas ut i alla brevlådor.

Hälsningar Styrelsen

2020-03-25 Ny, uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Hej alla Bäckenbor,

med anledning av den pågående coronaepidemin har styrelsen i ett tidigare extrameddelande gått ut med info ang. årsstämman. Styrelsen har efter detta meddelande mottagit synpunkter från boende ang. lämpligheten i att hålla en stämma just nu.

Se följande nya kallelse för mer information:

Välkommen till 2020 års stämma!


Styrelsen

2020-03-21 Uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya Covid-19 coronaviruset avser Bäckens samfällighet att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: ingen förtäring kommer erbjudas planerade anföranden begränsas till några få minuter styrelseledamöter närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning har man minsta symptom vill vi inte att man närvarar vid årets stämma pga risken för smittspridning De av er som inte kan/bör/vill närvara vid stämman har som vanligt möjlighet att göra er röst hörd genom att lämna fullmakt (till någon granne som närvarar). Välkomna! /Styrelsen

2020-03-03 Kallelse till årsstämma den 2/4 -20

Bäckens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2020 äger rum torsdagen den 2:a april 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!


Har ni frågor så kontakta gärna oss i styrelsen.

Gamla nyheter kan du läsa här.

Här finner du som bor i samfälligheten information om hur du kontaktar samfällighetens styrelse och hur samfällighetens olika ansvarsområden är uppdelade. Du hittar även information om avgifter, viktiga händelser under året och svar på en del vanliga frågor. Om du saknar något innehåll på sidan så tveka inte att höra av dig till styrelsen med dina synpunkter.


Grisbyns informationssida på Facebook

Grisbyns grupp på Facebook

Organisation

Viktiga ansvarsområden inom samfälligheten

Ekonomi

Händelser under året

Motioner

Övrigt