Underhålls- & reparationsarbeten

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Arbetssätt för underhålls- och reparationsarbeten

Varje år hålls två städdagar, en på våren och en på hösten, där samtliga fastigheter förväntas vara representerade. De som inte kan delta ska i första hand bidra på något annat sätt vid en annan tidpunkt och om detta inte är möjligt debiteras en avgift för att ha uteblivit från städdagen.

I samfällighetsföreningen finns dessutom tre grupper som fokuserar på underhålls- och reparationsarbeten. Dessa grupper kallas: röjgruppen, garagegruppen samt lekplatsgruppen.

Tanken är att dessa tre grupper ska arbeta motsvarande två dagar per år men inte nödvändigtvis på städdagarna. Röjgruppen bör dock arbeta i anslutning till städdagarna för att de övriga städlagen ska kunna ta hand om avfallet och forsla det till containrarna. Grupperna bemannas från de olika städområdena och de personer som har deltagit i gruppernas arbete behöver ej vara med på städdagarna.

Genom att arbeta på detta sätt har vi hittat en lätt och effektiv metod för att hålla efter vårt fina område som nu har 30 år på nacken och samtidigt hålla underhålls- och reparationskostnaderna på en rimlig nivå. Den sociala gemenskapen och grannkontakten ökar, och det är positivt om fler tar ansvar för hela området och inte bara det egna städområdet. I ett så stort område som vårt finns dessutom massor med kompetens och kunskap som vi kan ta till vara.

Vid byte av fasadfärg ska detta ske i samråd med de grannar som bor i samma länga. Samtliga boende i längan ska komma överens som ny kulör baserat på de 5 kulörer som finns till förfogande i samfälligheten (se lista nedan). De boende i längan behöver inte måla om vid samma tillfälle utan förbinder sig att byta till överenskommen fasadfärg vid nästa målningstillfälle.

Information om vilka färgkoder som gäller inom samfälligheten finns här: Färgkoder