Container

Från Bäckens Samfällighet
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Containrar beställs inför vår- samt höststädningen. Efter städdagens slut är det tillåtet att slänga eget avfall. Observera att containrarna enbart är till för komposterbart avfall (dvs trädgårdsavfall) och att att inget skräp få sticka upp över containerkanten.

Miljöfarligt eller miljöskadligt avfall får absolut inte slängas i containern. Exempel på miljöskadligt avfall är: batterier, lysrör, däck, data/elektronikskrot, eternit, färgrester, olja, kemikalier, kyl och frys.

Miljöskadligt avfall lämnas till en återvinningscentral.