FAQ

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Vem äger/ansvarar för vattenmätaren i huset?

Vattenmätaren är varje enskild fastighetsägares egendom.

Jag vill sätta upp en parabol. Får jag det?

Det är styrelsens starka rekommendation att inte göra det. Rekommendationen baseras på att det är många som upplever paraboler som "förfulande". Om du ändå väljer att sätta upp parabol, tänk på placeringen så att du inte minimerar störningen/förfulningen för grannar och omgivningen.

Jag vill måla om huset. Får jag måla det i vilken färg som helst?

Det är styrelsens starka rekommendation att husen målas enligt de förutbestämda färgkoder som används i samfälligheten. Rekommenderade färger kan du hitta här. Ett enhetligt område både ser snyggt ut, skapar bättre grannsämja och troligtvis ökar också värdet på fastigheterna i samfälligheten. Tänk även på att hängrännor och stuprör inte är din privata egendom utan ägs av samfälligheten och får alltså inte målas om i annan färg än ursprunglig. För mer info se under rubriken Viktiga ansvarsområden inom samfälligheten/Underhålls och reparationsarbeten.

Takbyte, vad ska jag tänka på?

Styrelsen skall kontaktas vid takbyte och vi rekommenderar starkt att ni följer nuvarande färgkod för era takpannor vid byte. Ta kontakt med era grannar vid intresse att byta tak för att se om ni kan byta hela längan för att få enhetligt utseende. Det är inte styrelsens ansvar att ta in offerter för detta utan det är varje fastighets ansvar.

Byte av fönster, vad ska jag tänka på?

Ta gärna kontakt med Styrelsen innan ni gör fönsterbyte. Fönster som byts ut ska följa områdets karaktär dvs man ska ha fönster med spröjs. Om man sätter in andra fönster så krävs det en bygglovsanmälan till Huddinge Kommun.

Jag skall flytta. Vilka saker måste jag tänka på?

Om du ska flytta från Bäckens samfällighet så måste du som säljare meddela styrelsen

  • Säljarens nya adress och telefonnummer.
  • Köparens namn, adress och telefonnummer samt datum då fastigheten överlåtes.
  • Vattenmätarens ställning (avrundat till hela m3, alltså sifferställningen) vid överlåtelsedagen, godkänd av köparen. Om sådan anmälan inte inkommer anses annan uppgörelse träffad

Fyll i och lämna Icon pdf.png detta försäljningsdokument till föreningens kassör.

Jag är nyinflyttad. Vad måste jag känna till om samfälligheten?

Som nyinflyttad kommer du att få besök av samfällighetens ordförande och sekreterare. Under besöket kommer du få infortmation om samfälligheten och möjlighet att ställa frågor. Läs gärna detta Icon pdf.png välkomstdokument och informationen på denna hemsida. Kontakta styrelsen om du har ytterligare frågor. Välkommen!

Jag vill engagera mig i styrelsearbetet. Hur kan jag hjälpa till?

Styrelsen uppskattar frivilliga initiativ till engagemang inom Bäckens Samfällighet. Om du vill delta i styrelsearbetet så bör du anmäla ditt intresse till valberedningen i god tid innan nästa årsstämma.

Om du känner att styrelsearbete inte passar dig men du ändå vill hjälpa till så finns det ett antal arbetslag. Arbetslagen arbetar med punktinsatser kring underhåll av lekplatser, garage och grönområden.

Finns det en köp, sälj och bytestavla i samfälligheten?

Nej. Det har funnits förslag på en digital köp och säljplats för samfälligheten, men styrelsen har beslutat att inte gå vidare med detta då det skulle innebära ökad administration. Styrelsen rekommenderar de boende att utnyttja befintliga köp och säljsiter, t.ex. Blocket.se eller att nyttja den slutna Facebook-gruppen https://www.facebook.com/groups/grisbyn/.