Garage

Från Bäckens Samfällighet
Version från den 8 september 2021 kl. 11.17 av Admin (diskussion | bidrag) (→‎Status September 2021)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allmänt

Garagen är samfällighetens egendom. Det finns totalt 13 garage. Garagen finns utsatta på denna karta


Garageportarna

Under 2008 byttes i princip alla garageportar i området ut. I dagsläget har enbart en garagelänga i området äldre portar, monterade 200x.

Portöppnare

Automatiska portöppnare som monterats är respektive fastighetsägares ansvar.

Observera att du i efterhand inte får montera en portöppnare själv. Kontakta alltid styrelsen innan ingrepp görs i samfällighetens egendom.

Att tänka på vintertid

Vintertid kan portöppnarna kärva om det finns mycket snö framför eller om gummilisten längst ner på porten frusit fast. Se alltid till att hålla det skottat och snyggt framför din port för att underlätta användning av portöppnaren. Portmotorn är så stark den får vara enligt EU–regler. Kraften får inte vara större av säkerhetsskäl. Motorn orkar inte "ploga" snön framför sig. Löser den ut pga snöhinder går den inte sönder men gränsläget kan förloras. Då måste inställningsprogrammet köras om.

Bruksanvisning och underhåll

En monterings-, bruks- och serviceinstruktion för portöppnarna kan du hämta här Icon pdf.png

Gummilisten i botten kan någon gång per år behandlas med silikonspray eller dylikt för att hålla sig mjuk och smidig.

Garagen är inte förråd

Garagen skall inte användas som förråd, det innebär brandfara att lagra brännbart material där. Hur snabbt det brinner har vi fått veta och vi vill helst undvika detta igen.

Dessutom skall garagen besiktas under våren/försommaren då ett arbete pågår att prioritera kommande underhållsarbeten.

Eluttag i garagen

Fr.o.m. oktober t.o.m. april får du använda eluttaget i garaget till din motor och kupévärmare Innan du börjar använda motor eller kupévärmare betalar du in avgiften. Ange på inbetalningskortet aktuellt garagenummer.

För mer information se avgifter

El- och laddhybridbilar

Har ni frågor eller behov av att ladda er bil i garaget, kontakta styrelsen@baecken.org. Just nu har vi svårt att ge tillstånd till fler "laddboxar" p.g.a. flertalet skäl. Frågan är bl.a. jobbig juridiskt eftersom samfällighetens förrättning inte innefattar att tillhandahålla elbilsladdning eller att sälja el till enskilda medlemmar. Styrelsen önskar att en arbetsgrupp bildas för att utreda denna fråga, för ev. senare motion och beslut på årsstämma.


Garagerenovering 2021

Under 2021 så har styrelsen påbörjat arbetet med att renovera garagen, panel, förrådsdörrar och hängrännor byts ut.

Status September 2021

Samtliga garage som har de gamla hängrännorna kommer att få nya hängrännor på baksidan. Detta arbete är påbörjat. I samband med det kommer fler vattenutkast monteras så att de följer byggregler och normer. Bytet av panel är klart.

Dessvärre har det vid kontroll av garagens status upptäckts att i de garage där gipsen samt isolering i väggar och tak är kvar, finns fuktskador även i skivorna under plåten på baksidan av garagen. Det är till och med så stora skador att reglar också är skadade. Detta är tillfälligt åtgärdat av styrelsen. Bilder på skadorna finns här:

Kontakta Kaj i styrelsen om ni är intresserade av att se skadorna på plats.

Detta är ett kostsamt projekt, viket innebär att underhållsfonden delvis nyttjats för att täcka dessa kostnader. Återstående reparationer måste åtgärdas omgående. Styrelsen har därför beslutat att under städdagen nu i höst ska all isolering samt gips tas bort i de garage som har detta kvar. Det gäller all gips och isolering i bakrevägg, mellanväggar samt även i taket. Detta kommer att fördelas ut på de områdena där dessa garage finns. Istället kommer övriga städområden täcka upp i dessa område för den sedvanliga höststädningen.

Med hopp om stort deltagande från alla områden så vi kan ta bort gips och isolering i garagen och därmed hålla nere de gemensamma kostnaderna. Mera information kommer om detta i samband med kallelse höststädningen.

Målning av garagen där ny panel har satts upp kommer att utföras på vårstäddagen 2022 av samtliga områden. Mera info kommer även om detta!

Vi vill även påminna alla föräldrar att ni pratar om era barn att inte klättra upp på garagen och leka och springa på taken. Detta kan vara farligt och förödande för alla.