Nyhetsarkiv

Från Bäckens Samfällighet
Version från den 25 mars 2021 kl. 22.17 av Admin (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2021-03-25 Protokoll från extrastämman

Här finns nu protokollet från extrastämman i januari.

2021-01-07 Info om branden

Styrelsen har skrivit ihop ett kort informationsbrev om branden som inträffade på Mbv 276-278 den 1/1-2021. Brevet delas ut i allas brevlådor, men finns även för nedladdning här.

2020-12-21 Kallelse till Extra Stämma 2021-01-18

P.g.a. coronaläget hade vi en något förkortad stämma i våras, vi behöver nu en extrastämma för att formellt utse en valberedning. Dessutom så behöver vi ett beslut om att få använda pengar ur underhållsfonden för garagerenoveringar. Extrastämman äger rum den 18/1 kl 19.00 vid garagen närmast häradsvägen.

För att minimera risken för smittspridning kommer extrastämman alltså att hållas utomhus, i en mycket kortfattad form. Styrelsens starka rekommendation är att så många som möjligt som önskar framföra sin åsikt vid stämman lämnar fullmakt till en granne som har möjlighet att närvara. Under rådande omständigheter finns möjlighet för en person att ta fullmakt från flera av sina grannar.

2020-10-29 Gratis ved

Alla är välkomna att hämta björkved vid gkv 12. Det finns även körsbärsved i område 2 som också bara är att hämta om man är intresserad. //Styrelsen

2020-10-18 Städdagen den 8/11

Det börjar närma sig höststäddag, den 8/11 samlas vi kl 9.00. Precis som i våras anpassar vi oss efter rådande Corona-läge:

 • Social distansering gäller under städdagen
 • Det blir ingen frukost/samlingar
 • Personer som är 70+/riskgrupp behöver inte delta samt att det inte är obligatorisk närvaro denna gång. Men vi hoppas förstås att tillräckligt många deltar så att vi kan snygga upp i området.

Städledarna samlas 8:30 vid stora gräsmattan område 2 för att gå igenom vad som behöver göras och sedan hjälps vi åt att städa området. Städledarna har fått epost av Kaj 11/10 men är det någon som inte fått post så hör av er till Kaj Nord GK18 (0708 523 102)

2020-10-04 Policy för byte av tak och fönster

Styrelsen har förtydligat vad som gäller för takbyte och fönsterbyte, se Underhålls- & reparationsarbeten


2020-06-24 Protokoll från årsstämman

Nu finns äntligen protokollet från årsstämman här på hemsidan:


Styrelsen

2020-04-18 Städdagen blir av den 26/4

 • Social distansering gäller under städdagen 26/4
 • Det blir ingen frukost/samlingar
 • Personer som är 70+/riskgrupp behöver inte delta samt att det är inte obligatorisk närvaro denna gång. Men vi hoppas förstås att tillräckligt många deltar så att vi kan snygga upp i området.
 • Prio 1 är att sopa undan gruset från gångvägar, garage, parkeringsplatser etc. I och med att de kommer och samlar in gruset på måndag 27/4
 • Prio 2 är att räfsa/samla grenar/ta bort sly etc, alltså helt enkelt snygga till området/gräsytor innan gräsklippning.
 • Vi kommer att ha EN container denna gång och den placeras ut mellan garagen 5 och 6 vid Mickelsbergsvägen och eget trädgårdsavfall får slängas i den efter 15:00 på söndagen 26/4
 • Vattenavläsningen meddelas städledare, alternativt med en lapp i lådan till Anders Thunholm Mbv 332

INGA FARTGUPP SKALL MONTERAS INNAN GRUSET SAMLATS BORT! Fartguppen ställer till det när gruset skall samlas in (område 6/7)

2020-04-01 Kallelse till årsstämma den 27/4, kl. 19:00

Styrelsen kallar härmed till årsstämma den 27/4, kl. 19:00 Plats: gräsmattan i städområde 2

För att minimera risken för smittspridning kommer stämman alltså att hållas utomhus, i en mycket kortfattad form. De frågor som kan skjutas upp föreslås bordläggas fram till dess att styrelsen kan kalla till en extrastämma när läget kring pandemin förbättrats.

Styrelsen är, som säkert alla boende, fortsatt angelägen om att följa de råd och rekommendationer som finns från myndigheterna. Vi vill således inte överstiga 50 deltagare. Här kan vi tillägga att vi på de senaste årens stämmor haft en knapp tredjedel av alla hushåll representerade, vi bör därför ha en rimlig möjlighet att hålla antalet deltagare nere.

Det är därför också styrelsens starka rekommendation att så många som möjligt som önskar framföra sin åsikt vid stämman lämnar fullmakt till en granne som har möjlighet att närvara. Under rådande omständigheter finns möjlighet för en person att ta fullmakt från flera av sina grannar.

De som deltar vid mötet förväntas ta sitt ansvar och hålla avstånd. Ingen förtäring kommer att erbjudas.

2020-04-01 ÅRSSTÄMMAN uppskjuten och genomförs INTE den 2/4 -20

ÅRSSTÄMMAN 2020: med anledning av den information och uppmaning socialministern och Folkhälsomyndigheten nyss gick ut med (1/4 kl. 13:00) kommer årsstämman i morgon att skjutas upp. Stämman kommer istället att genomföras så snart läget förbättrats, spara stämmohandlingarna till dess. Information om detta kommer även att delas ut i alla brevlådor.

Hälsningar Styrelsen

2020-03-25 Ny, uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Hej alla Bäckenbor,

med anledning av den pågående coronaepidemin har styrelsen i ett tidigare extrameddelande gått ut med info ang. årsstämman. Styrelsen har efter detta meddelande mottagit synpunkter från boende ang. lämpligheten i att hålla en stämma just nu.

Se följande nya kallelse för mer information:

Välkommen till 2020 års stämma!


Styrelsen

2020-03-21 Uppdaterad kallelse och extra information inför årsstämman den 2/4 -20

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya Covid-19 coronaviruset avser Bäckens samfällighet att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder: ingen förtäring kommer erbjudas planerade anföranden begränsas till några få minuter styrelseledamöter närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning har man minsta symptom vill vi inte att man närvarar vid årets stämma pga risken för smittspridning De av er som inte kan/bör/vill närvara vid stämman har som vanligt möjlighet att göra er röst hörd genom att lämna fullmakt (till någon granne som närvarar). Välkomna! /Styrelsen

2020-03-03 Kallelse till årsstämma den 2/4 -20

Bäckens Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2020 äger rum torsdagen den 2:a april 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!

2019-09-18 Enkät från Garagegruppen

Garagegruppen önskar få input från alla boende i området och har därför gjort en enkät som kommer delas ut i alla brevlådor.

Om ni saknar enkäten eller om den förkommit kan den laddas ned här: Icon pdf.png Enkät för garage och intresse för elbilsladdning

2019-08-15 Inbjudan Bäcken 40 år!

Styrelsen har härmed glädjen att bjuda in alla i området att fira Grisbyns 40-årsjubileum. Firandet går av stapeln den 7/9 -19 med start klockan 16. För att garantera mat måste man anmäla intresse genom att lämna talongen på det utdelade informationsbladet i brevlådan på MBV 286.

Om ni saknar inbjudan kan den laddas ned här: Icon pdf.png Grisbyn 40 År

2019-03-30

Hemsidan uppdaterad med bl.a datum för städdagarna 2019, nya styrelsen, förtydligande under underhålls- och reparationsarbeten kring ändringar som kräver bygglov.

2019-02-21

Bäckens samfällighets ordinarie stämma äger rum torsdagen den 28 mars 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!

2019-01-30

Glöm inte att lämna in eventuella motioner till årsmötet innan 31 januari 2019.

2018-05-07

Styrelsen skall kontaktas vid takbyte och vi rekommenderar starkt att ni följer nuvarande färgkod för era takpannor vid byte. Ta kontakt med era grannar vid intresse att byta tak för att se om ni kan byta hela längan för att få enhetligt utseende. Det är inte styrelsens ansvar att ta in offerter för detta utan det är varje fastighets ansvar.

2018-03-19 Årsstämma 2018

Här finner ni årets stämmohandlingar.

Icon pdf.png Stämmohandlingar 2018

2018-02-06 Strömavbrott påverkar Internet och TV

Strömavbrott i Fruängen vilket påverkar internet och tv för oss.

2018-01-07 Mall för Motioner Årsstämman

För att lämna motion till styrelsen använd följande instruktion:

Icon pdf.png Motioner till styrelsen

Maila sedan din motion till styrelsen@baecken.org. Senaste datum för inlämning är 2018-01-31.

2017-11-20 Canal Digital ny TV-leverantör

Byte sker av leverantör av TV från Canal Digital till Bredbandsbolaget. Ny kanalsökning behöver göras.

2017-09-25 Påminnelse städdag höst

Påminner om städdagen 21 oktober. Vi ses och hoppas på fint väder!

2017-03-30 Upplysning om årets städdagar

Städdagar 2017 är 22 april samt 21 oktober.

2016-11-28 Påminnelse om motioner inför årsstämman

Glöm inte att lämna in eventuella motioner till årsmötet innan 31 januari 2017.

2016-10-08 påminnelse om städdag hösten

Påminner om att städdagen är lördagen den 12 november. Vi håller på att se över vad som behöver göras just nu. Hoppas på bra väder :)

2016-06-12 Besök av arborister

I morgon bitti 13/6 återkommer arboristerna från Rubisco för att ta itu med det sista arbetet för denna gång. Vi behöver då spärra av en del p-platser på stora parkeringen (se bifogad bild) mellan 07:00-17:30. Alltså ber vi er att inte parkera inom det rödmarkerade området under morgondagen. Tack! /Styrelsen

Parkering.jpg

2016-05-16 Protokoll för Årsstämman

Här finns protokollet från 2016 års ordinarie stämma.

Icon pdf.png Stämmoprotokoll 2016

Detta dokument innehåller tips till dig som önskar skriva motioner till styrelsen.

Icon pdf.png Motioner till styrelsen

Här finner du trädvårdsplan 2016-2017 som Rubisco uppfört efter besiktning av området.

Icon pdf.png Trädvårdsplan 2016-2017

2015-11-23 Byte armaturer lyktstolpar

Från och med onsdag denna vecka kommer armaturerna på våra lyktstolpar att bytas ut. Det gäller alla lyktstolpar i vårt område förutom kommunens som finns utmed Alkärstråket. Några är redan utbytta sedan tidigare detta år. Hälsningar Styrelsen

2015-04-28 Bäckenblad om Grönområdesinventeringen

Bäckenblad med mer utförande information om Grönområdesinventeringen finns här.

Icon pdf.png Bäckenblad sept 2015

2015-09-04 Grönområdesinventering

En del av er grannar har kanske noterat att vi håller på att inventera våra grönområden och i samband med detta markerat vissa träd. Inventeringen görs som en offertförfrågan tillsammans med kunniga arborister och har än så länge gjorts två gånger (en före semestrarna och en nu i veckan), med två olika firmor. De fällningsmarkeringar som vissa träd fått är alltså inget som är slutgiltigt bestämt. Dock är det träd som med gedigen kunskap bedömts att behöva fällas, antingen p.g.a att de är riskträd eller kommer utvecklas till riskträd. Finns synpunkter kring detta ber vi er att maila dessa till styrelsen på styrelsen@baecken.org Hälsningar Styrelsen

2015-07-04 Felaktig faktura från Fastum

Felaktig faktura skickades ut med hela årets belopp. Dessa stämmer inte. Ny faktura skapades fredag 3/7 och bör komma i brevlådan på måndag. Den fakturan som kom i brevlådan i torsdags skall kastas. Orsaken är lokaliserad. Sista betalningsdatum är 31/7, ev påminnelse kommer efter 5 vardagar vid utebliven betalning. Faktura för kvartal 3 kommer om ca 2 veckor med sista betalningsdatum 31/8. Hälsningar Styrelsen

2015-04-09 2015 års stämmoprotokoll

Nu finns 2015 års stämmmoprotokoll att läsa här.

Icon pdf.png Stämmoprotokoll 2015

2015-03-09 2015 års stämmohandlingar

Nu finns 2015 års stämmmohandlingar att läsa här.

Icon pdf.png Stämmohandlingar 2015


2015-03-09 Årsstämma 2015 den 26 mars

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsstämma för Bäckens Samfällighetsförening

Icon pdf.png Kallelse årsstämma 2015

2015-01-12 SRV tar bort sopkärlen för Icke brännbart material

De sopkärl som hittils stått placerade dels på parkeringen mot Häradsvägen, dels uppe vid Mickelsbergsvägen, kommer att tas bort. Orsaken till att SRV tar bort dessa är misskötsel från oss boende i form av att allt möjligt lagts i dessa kärl. Det är (som beskrivs på kärlen) enbart icke brännart avfall som får läggas där. Samfälligheten får nu betala grovsopavgift för den sista tömningen som kommer att ske inom kort.

2014-12-16 Påminnelse om motioner inför nästa års stämma

Styrelsen vill härmed påminna om medlemmarnas möjlighet att ta upp frågeställningar och önskemål på nästa års stämma genom att skriftligen (antingen genom mail eller via papper) skicka en motion till styrelsen

2014-11-11 Justerat protokoll från extrastämman om P-grindar

Här är protokollet från extrastämman gällande P-grindar

Icon pdf.png Justerat protokoll från extrastämma om P-grindar


2014-10-16 Information om takrenovering garagelänga 5

Måndagen den 20 oktober startar byte av taket på garagelänga nummer 5. Det är längan mot Mickelbergsvägen närmast Häradsvägen, Mickelbergsvägen 324-330.

Mer information: Icon pdf.png Information om takbyte

2014-09-30 Påminnelse extrastämma gällande P-grindar

Glöm inte att det är stämma på torsdag kl 19 och alla röster är viktiga oavsett åsikt! Om ni inte kan delta lämna gärna in eran röst och fullmakt till grannen. Välkomna!


2014-09-03 Kallelse till extrastämma gällande P-grindar

Styrelsen kallar härmed till extrastämma med anledning av förslag till P-grindar vid infarterna till samfälligheten

Icon pdf.png Kallelse till extrastämma om P-grindar


2014-08-15 Kompletterande information gällande P-grindar

Eftersom styrelsen har fått frågor på första informationsbrevet om P-grindar kommer här ytterligare information. Informationen kommer även att delas ut i samtliga boendes brevlådor.

Icon pdf.png Kompletterande information om P-grindar

2014-06-26 Inbjudan Bäcken 35 år!

Styrelsen har härmed glädjen att bjuda in alla i området att fira Grisbyns 35-årsjubileum. Firandet går av stapeln den 16/8 -14 med start klockan 14. För att garantera mat måste man anmäla intresse genom att lämna talongen på det utdelade informationsbladet i brevlådan på MBV 374 alt MBV 286.

Om ni saknar inbjudan kan den laddas ned här: Icon pdf.png Grisbyn 35

Anmälan kan även med fördel göras här: http://www.baecken.org/35

2014-05-12 TV12 ersätter TV4 Sport

TV4 Sport har ersatts av TV12 med ungefär samma innehåll som tidigare.

Se mer information från Canal Digital: Icon pdf.png TV12 ersätter TV4 Sport

2014-04-23 Garagereparatinoer våren 2014

Här kommer information gällande garage-reparationer som kommer att utföras under våren 2014. Start sker redan v.18 (28/4) och vi vill be er som har garage i längorna mot Häradsvägen att parkera er bil utomhus under v.18-20 för att de ska få möjlighet att komma åt garagekanterna etc. Vi vill även be er att lämna er garagenyckel till styrelseledamot Hans Wrangenberg på Gamla Kyrkvägen 74 senast söndag den 27 april.

Icon pdf.png Garagereparation 2014

2014-02-11 Angående belysningen i området

Några armaturer har släkts under vissa stunder. Elektriker har efterdraget de armaturer som varit problem med, men köld eller fukt verkar vara orsaken till att dessa armaturer släcks emellanåt. Problemen har blivit mindre men kvarstår dock på vissa armaturer. Vi är som sagt medvetna om problemen och jobbar vidare med att åtgärda detta. /Styrelsen


2013-11-09 Information om byte till Canal digital

På måndag morgon den 11/11 klockan 06:00 påbörjas omläggningen av samtliga kunder på Ownit Kabel-TV till Canal Digital Kabel-TV. Det är inte bara vårt område utan samtliga kunder som läggs över denna dag. Störningar/driftavbrott kan förekomma under hela dagen fram till 16:00 då arbetet beräknas slutfört.

Det enda man behöver göra när vi fått ny signal i området är en ny kanalsökning på TV:n. Sedan skall man se samtliga analoga kanaler plus de fria digitala kanalerna (dvs de kanaler som sänds fritt även i det marksända TV-nätet Boxer).

2013-10-15 Ny leverantör av TV-signal

Från och med den 11/11 2013 kommer Canal Digital Kabel-TV att ta över leverans av TV-signal inom Bäckens Samfällighet. Detta då Telenor, som äger både Ownit och Kanal Digital Kabel-TV valt att lägga ner Ownit Kabel-TV. Bredbandsdelen av Ownit är fortfarande intakt och påverkas inte alls.

Det som händer var och en är att man måste göra en kanalsökning den 11/11 och sedan skall man se det nya utbudet. De stora skillnaderna är att Kanal 10 och 11 återkommer i grundutbudet samt att Discovery också tillkommer. TNT, finsk TV samt Axess försvinner. De fria digitala kanalerna är SVT:s kanaler, TV4 och TV6. Vill man se ytterligare digitala kanaler får man teckna avtal med Canal Digital Kabel-TV.

De som valt att teckna bredband och /eller telefoni från Ownit påverkas inte av detta.

2013-10-14 Ny leverantör av TV-signal

Den sista september erhöll styrelsen en uppsägning av vår TV-tjänst. Efter kontakt med Ownit visade det sig att Telenor, som äger både Ownit Kabel-TV och Canal Digital Kabel-TV, valt att fortsättningsvis satsa enbart på Canal Digital Kabel-TV som har en modernare infrastruktur.

Det som kommer att inträffa den 11/11 är att signalen kommer att bytas från Ownit kabel-TV till Canal Digital Kabel-TV. Samtliga måste göra en ny kanalsökning för att kunna få in de analoga kanalerna, digitalt finns de s.k. Must-carry-kanalerna (svt:s kanaler, tv4 plus möjligen någon till) utan att köpa till något. Vill man ha fler kanaler måste man beställa detta som enskilt hushåll.

Mer information hittar ni här (eftersom det nya avtalet ej är underskrivet så kan ni inte ange er adress där ännu):

https://www.canaldigitalkabel.se/tv-och-kanalpaket/kanalpaket/index.html

Tyvärr har Canal Digital Kabel-TV ett annat kodningssystem än Ownit Kabel-TV haft. Därför kan man inte använda de nuvarande boxarna och CA-modulerna. De boxar/CA-moduler som vi haft tidigare med ComHem fungerar möjligen inte heller för kodade kanaler, för okodade kanaler fungerar de garanterat. Canal Digital Kabel-TV använder dock Conax kodning (samma som ComHem) och med ändrade inställningar så har jag sett andra som fått detta att fungera. Det är dock inget som varken styrelsen eller Canal Digital Kabel-TV ger support på.

Alla TV-mottagare/boxar som kan hantera DVB-C kan dock ta emot de fria kanalerna.

Tyvärr skickade Ownit Kabel-TV ut sina uppsägningsbrev innan vi hunnit förhandla klart med Canal Digital Kabel-TV. Vi kan ännu så länge inte ge något besked om någon form av introduktionserbjudande. Vi försöker förhandla om detta men kan inte lova något.

Styrelsen har även varit i kontakt med en jurist som anser att detta skett helt i enlighet med avtalet då vi erbjuds en motsvarande tjänst från Canal Digital Kabel-TV. Vi har inte erhållit någon förvarning alls om att detta var på gång utan blev lika överraskade som ni är.

Idag måndag 14/10 har vi ett styrelsemöte och efter det kommer ytterligare information.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Bäckens Samfällighetsförening


2013-05-29 Garageinbrott

Återigen har vi haft inbrott i våra garage, och återigen vill vi påminna om det olämpliga att förvara något alls av värde i garagen. De är endast att se som väderskydd för bilen.

2013-04-17 Ommålning av hus

Frågan om att måla om sitt hus i annan färg än den befintliga husfärgen har kommit till styrelsen. Fastighetsägaren har varit i kontakt med Huddinge Kommun i ärendet och har fått följande svar:

Jag ser inget problem om Ni alla (6 radhus på GKV 20-30) inom Er grupp av radhus ändrar (har viljan) kulör från ljust rosa till vit kulör (VIT 0502-Y) på de delar som är träpanel. Denna färg som finns i färgpolicyn.

Peter Nordström från Huddinge Kommun , Bygglovschef

Det är alltså enligt Huddinge kommun ok om en hel länga, INTE enbart de två eller fyra hus som sitter ihop, målar om eller har viljan att måla om. Kravet är också att man använder en av färgerna i färgpolicyn: Färger. Det finns inget juridiskt som talar för att man inte får ändra färg om man har tagit upp detta som en bygglovsanmälan.

2013-04-16 Inbrott i garage

Nu är däckbytarsäsongen här och med den tyvärr även garage-inbrotten. Det har skett minst ett inbrott i området vilket föranleder en förnyad uppmaning att INTE förvara däck eller andra värdefulla och störldbegärliga saker i garagen.

2013-03-23 Driftstörningar kabel-TV

Ownit har driftstörningar på kabel-TV i Segeltorp och Hägersten. Status kan ses här:

Driftstatus Ownit

2013-03-05 Revisorer sökes

Hej alla Bäckenbor

Vi skickar ut detta mail till er då vi hamnat i ett dilemma som måste lösas omgående. Valberedningen har jobbat väldigt hårt i år med att få fram folk som vill ställa upp och arbeta i Styrelsen. Två nya styrelsemedlemmar har vi fått, men tyvärr saknas det fortfarande två revisorer och en revisorssuppleant. Har du kunskaper i ekonomi och kan tänka dig en gång per år granska vår ekonomi? Ersättning utgår givetvis.

Anmäl dig då snarast på detta mail. Vi måste ha ett svar senast 12 mars 2013. Om vi inte kan tillsätta dessa uppdrag inom vår samfällighet kan vi dessvärre bli tvungna att höja avgiften till samfälligheten då vi måste leja ut detta externt.


Med vänlig hälsning Styrelsen


2013-01-02 Motioner till stämman lämnas in till Styrelsen senast 31 januari

För de som vill lämna in motioner till stämman (som kommer att vara under mars) vill vi påminna om att dessa skall vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari.

2012-12-10 Snöröjning på parkeringarna idag

På temat bättre sent än.... så vore det toppen om vi kan få bort så många bilar som möjligt från de ytor som behöver snöröjas IDAG FÖRMIDDAG (MÅNDAG). Segerström (vår entreprenör alltså) ska försöka ploga ordentligt på parkeringarna, och även ta bort snö från gångar för att öka framkomligheten.

2012-11-12 En väl genomförd städdag

Trots tråkigt väder var städdagen välbesökt på fars dag. Styrelsen vill tacka samtliga som varit med och arbetat för att hålla området fräscht. Vi vill särskilt tacka Mike för att du fixat maskiner, det underlättade verkligen arbetet.

2012-10-25 Förtydligande - Avisering garage-reparation

Förtydligande av det vi skrev om tömningen av garagen under tiden vi bygger om taket.

Efter vad vi förstår så är det två garage som det finns saker att det blir jobbigt med kort varsel för tömning. Nu är det så att om allting går som vi tror och vill så behöver snickarna inte vara inne i garagen utan de kommer att göra hela jobbet utifrån.

Med tömning menar vi att extra värdefulla saker som till ex bil eller MC samt ifall någon har porslin, eller andra bräckliga föremål. Saker och ting kommer alltså inte att förhindra arbetet utan anledningen är mer för att styrelsen inte vill ta ansvar för värde och skick av föremålen ifall något skulle gå snett mot förmodan.

2012-10-23 Avisering garage-reparation

Under veckan kommer en avisering att delas ut till berörda inom samfälligheten. Detta gäller de som har garage i den länga vars tak skall renoveras under kommande veckor. Media:Renovering_av_Garagen_Gamla_Kyrkvägen.pdf‎

Styrelsen

2012-10-14 Problem med kabel-TV:n?

Som vi meddelat tidigare skall problem med Kabel-TV (eller bredband om man valt det) alltid anmälas till Ownit Support (se fyra inlägg ner). Dessutom är det bra om ni dessutom meddelar oss i styrelsen för att vi skall se hur det fungerar med denna nya lösning. Kontakt kan t.ex. ske genom att e-posta till kabeltv@baecken.org.

2012-10-03 Tömning av återvinningskärl?

De som har möjlighet får gärna notera NÄR och hur ofta kärlen på kommunens återvinningsstation vid infarten töms. Detta då det ofta är fullt/skräpigt där. Kommunen/SRV har lagt ut tömningen på entreprenad och vill gärna veta om entreprenören sköter tömningen enligt det schema de åtagit sig.

2012-09-30 Inbrott i husvagnar

Nu har det hänt igen, inbrott på parkering i området. Tjuvar har (förmodligen under natten mellan lörda 29/9 och söndag 30/9) varit in i båda husvagnarna som stod parkerade ner mot Häradsvägen. Stereo, TV, verktyg mm är stulet.

I och med detta uppmanas vi än en gång att fråga för oss okända personer som rör sig inom området om man kan hjälpa dem hitta rätt.

2012-09-24 Ownit Kabel-TV - kanalsökning måste utföras

Nu är överläggningen till Ownits Kabel-TV utförd. För att göra en ny kanalsökning på er TV/box så läs i manualen hur man utför den, de inställningar ni behöver känna till är:

Frekvens: 418 MHz

SR (Symbolhastighet): 6875

Modulering: 64 QAM

Nät-ID: 100 (eller auto)

2012-09-24 Byte av Kabel-TV-signal till Ownit Kabel-TV

Idag 24/9 2012 kommer vi att byta signal från ComHem till Ownit Kabel-TV. Bytet sker vid 10-tiden och förmodligen kommer vi alla att få göra en ny kanalsökning på TV och boxar för att hitta igen kanalerna. Har ni något problem så hör av er till Ownits support:

08 - 525 07 300

support@ownit.se

Öppettider:

mån-fre 08:00 - 22:00

lör/sön 10:00 - 19:00

2012-09-21 Samtliga fastigheter installerade

Under onsdag den 19 september så fick de sista fastigheterna fiber indragen. Allt är nu klart för driftsättning av TV-signalen på måndag 24 september.

2012-09-14 Den 24/9 driftsätts Ownit TV

Nu är datum för övergången från ComHem till Ownit fastställd. Det blir den 24/9 som övergången kommer att ske. De som vill skaffa programkort och extra kanaler kan med fördel göra det redan nu så ni har kort mm på plats redan vid dirftsättningen.

2012-09-14 Dubbelbild på analog TV - Löst

Det var en trasig förstärkare som orsakade dubbelbilden på TV:n Sedan i onsdags skall problemet vara löst.

2012-09-10 Dubbelbild på analog TV

Idag har ett flertal boende klagat på suddig bild på analog-TV. Felet är anmält till Ownit och deras tekniker kollar på det imorgon tisdag 11 september.

2012-08-30 Halvvägs genom installationen

Nu har c:a hälften av samtliga fastigheter fått fiber installerad och det rullar på enligt plan. Några mindre störningar har rapporterats in men allt har lösts snabbt. Värt att poängtera är att funktionaliteten gällande TV inte förändrats. Det är fortfarande ComHem och antennsladden skall vara ansluten i TV-uttaget som den alltid varit. När samtliga har fått sin fiber installerad så kommer TV-signalen däremot att ändras från ComHem till Ownit:s TV-tjänst som heter ATM. Då kommer man att tvingas göra en ny kanalsökning (men inte koppla om några kablar).

2012-08-16 Fyra fastigheter installerade och vanliga frågor/svar

Nu har fyra fastigheter fått fiber installerat och det rullar på enligt plan.

Sidan med vanliga frågor/svar (s.k. FAQ) finns här:

Vanliga frågor runt driftsättning och nya lösningen

2012-08-14 Påbörjad installation av Fiber

Under denna vecka (vecka 33) kommer TMK att påbörja installationen av fiber i vårt område. Inom kort kommer även en FAQ (Vanliga Frågor) att läggas upp med svar på ett antal frågor, har ni frågor gällande bredband, tv-funktion mm så ställs dessa lämpligast till Ownits kundtjänst (öppet mån-fre 08:00 - 22:00, lör/sön 10:00 - 19:00):

Tel: 08 - 525 07 300

Mail: support@ownit.se

2012-06-27 - Takvård i området

Ett antal städområden har anlitat LA Takvård för att rensa taken från mossa och behandla dem så att mossan inte får fästa lika enkelt plus att taken inte skall släppa så mycket grus.

Mer information: Takvårdsguide

Vi har ett bra pris men man måste vara minst fyra fastigheter som går ihop och beställer, pris finns på den slutna Facebook-sidan.

2012-05-22 - NYA Färgkoder

Ekenhuset har bytt färgkoder och övergått till standardbeteckningar, s.k. NCS-koder. De tidigare koderna var specialkoder som har följt med sedan Grisbyn byggdes. Det är mycket svårt att översätta de två specialkoderna till standardbeteckningar (framför allt den rosa) och vi har inte nått ända fram ännu, men två NCS-koder är fastställda.

De nya koderna hittar ni här: Färgkoder

Övriga färgkoder kommer att uppdateras så snart de finns översatta.


2012-03-30 - Grisbyn på Facebook

I enlighet med önskemål på gårdagens årsstämma så finns nu Grisbyn på Facebook:

Grisbyns sida på Facebook

Grisbyns grupp på Facebook


2012-05-17 Omläggning av TV-kanaler ComHem

ComHem har idag lagt om sina digitala kanaler. Möts ni idag av beskedet "Ingen kanal funnen" eller liknande så måste ni göra en ny kanalsökning.

Hur ni gör detta finns beskrivet i er TV/digitalbox manual.

Nätnummer (om ni uppges ange det): 41001

Mer information hos ComHem: Omläggningsinformation kanalomläggningsplan

2012-05-16 Parkeringsordning i området

För att underlätta parkerings-situationen i området bör samtliga sträva efter att parkera bilen i garaget. Har man två bilar bör ena bilen hållas parkerad i garaget.

Garagen skall heller inte användas som förråd, det kan innebära brandfara att lagra brännbart material där och hur snabbt det brinner fick vi en påminnelse om förra vintern. Dessutom skall garagen besiktas under våren/försommaren då ett arbete pågår att prioritera kommande underhållsarbeten.

2012-04-20 - Grävning påbörjas vecka 17

Nu har vi fått ett definitivt besked när grävningen skall påbörjas. Det blir vecka 19. Det betyder inte någon ytterligare försening av driftsättningen av lösningen utan driftsättningen kommer att påbörjas vecka 33 och fortgå etappvis till sista veckan i september. Se mer detaljerad information Kabel-tv-förnyelse

2012-04-20 - Grävning påbörjas förmodligen vecka 17

Pga ytterligare tester och förseningar av leverans av signalen till ny nätet så kommer grävningsarbetet inte att påbörjas förrän vecka 17 i år. Och installationen i fastigheterna skjuts till efter sommaren, senaste plan är att påbörja dessa installationer under vecka 33 och löpande fortgå till sista veckan i september.

2012-04-12 Informationssida om kabel-TV-förnyelsen

Nu finns en informationssida upplagd som innehåller fakta om installationen. Vart kommer man att gräva och när, när är det aktuellt med installation vart, vad kostar det mm.

Sidan finns här: Kabel-tv-förnyelse

2012-04-02 Kontaktlista inför kabel-TV-förnyelsen

För att underlätta kommunikation vill styrelsen för Bäckens Samfällighetsförening upprätta en kontaktlistaomfattande namn, fastighetsbeteckning, adress samt e-postadress per fastighet. det är speciellt viktigt nu när vi ska installera utrustning i varje hus. För att kunna göra detta måste vi få ert medgivande ni godkänner att vi sammanställer information om:

 • Namn
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Fast telefon
 • Mobiltelefon

Anledningen är att vi måste kunna säkra en snabb kommunikationsväg med er i samband med kommande installation och att TMK som installatör ska kunna komma i direktkontakt med Er ifall så behövs under installationsdag(arna).

Om ni godkänner att vi sammanställer denna information så skicka ett mail till: kabeltv@baecken.org

Innehållande ovanstående uppgifter.

2012-03-18 - Informationsbrev från Polisen/Grannsamverkan

Det är ovanligt många inbrott i Huddinge för närvarande. Polisen har skickat ut följande informationsbrev:

Icon pdf.png Information Grannsamvekan i Mars 2012)

2012-02-25 - Första steget - test av kanalisation i samtliga fastigheter

Som ett första steg inför förnyelse av kabel-TV skall leverantören genomföra ett test av kanalisationen från första TV-uttag till den splitter som sitter i varje huslänga. Testet kommer att genomföras med början vecka 10 och inför detta kommer Ownit/TMK att dela ut en avisering (ser ut på följande sätt: Icon pdf.png Avisering kabel-rörtest)


2012-02-06 Varning skickad från Närpolisen

Misstänkta inbrottstjuvar som rekat för inbrott på Dalvägen i Segeltorp?!?

Ett vittne ser hur en kille går in på grannens tomt och ringer samt knackar på dörren och väntar ganska länge, känner även efter om dörren är låst. Går sedan därifrån och efter en liten stund kommer 4 killar och går in på samma tomt, dock när de ser vittnet som tittar på dem så vänder de och går/småspringer direkt ut från tomten igen.

Vittnen hinner se att killarna springer till en Saab 9000 som står parkerad på Jakobslundsvägen. De hoppar in i bilen och försvinner snabbt i riktning mot E4:an.

Signalement: Vittnet uppskattar att killarna var i 20-30 års åldern. Normal längd och normal kroppsbyggnad. Inte mörka, men såg ut att vara av utländsk härkomst. Samtliga bar tjockare vinterjackor med luva.

Fordon: Saab 9000 Mörkgrå, sportigare utseende

2012-02-06 Inbrott i garage föregående helg, 4-5/2 -12

Tyvärr har vi haft oönskat besök i garagen vid Häradsvägen, minst ett en omgång däck och fälgar har försvunnit. Inget lås är synbarligen uppbrutet, kanske har fler haft påhälsning utan att veta om det? Kontrollera därför gärna om ni saknar något i garagen och polisanmäl om så skulle vara.

2011-12-30 Avtal om förnyelse av kabel-TV-nätet

Igår onsdag 29/12 skrevs avtal med Ownit angående förnyelse av kabel-TV-nätet. Planerad byggstart är den 2/4 -12 förutsatt att det inte är någon tjäle kvar. Mer detaljerad beskrivning och tidplan kommer under januari månad.

2011-12-29 Fel på kabel-TV-nätet hos ComHem

ComHem åtgärdar just nu ett avbrott på samtliga tjänster, tv, bredband och telefoni i området. Beräknas vara åtgärdat: 2011-12-29 20:00

Uppdatering kl 14.25: Problemet är lokaliserat och ComHem-tekniker är på väg till lager för att hämta reservdelar. Återkommer med ytterligare information så fort den finns tillgänglig.

Uppdatering kl 19.25: Ingen ny information tillgänglig, men signalen verkar vara tillbaka.

2011-11-30 Felaktig/otydligt pris för motorvärmare i Bäckenbladet

I Bäckenbladet stod att motorvärmare eller kupévärmare kostar 400:-. Rätt pris är 200:- var, dvs 400:- om man använder både och.

2011-11-23 VARNING! Inbrott i Segeltorp

Polisen har varnat för att det under de senaste veckorna skett ett antal garage-inbrott i närområdet:

Platser/ gator: Per Hierthas väg 17 nov nattetid, Clement Skrivares väg 17 nov natt/tidig morgon. Dessutom en stöld av vinterdäck på fälg från en carport på Måsvägen under natten 16-17 november (efter annons på blocket…)

Tillvägagångssätt: Ger sig på garagen! På Pehr Hierthas väg är det garaget man gjort inbrott i – stulit gräsklippare, högtryckstvätt, BMX-cykel, motorsåg, dammsugare och en domkraft (2 ton?!) På Clement Skrivares väg har man via garaget brutit upp en dörr som leder in till bostaden. Stulit smycken samt dörrnycklar.

2011-11-04 Ny plats för TV8 och Kanal 9 på TV:n

ComHem har meddelat att de kommer att byta kanalplats på den analoga signalen för TV8 och Kanal 9. Detta arbete kommer att genomföras inom två veckor. Om ni saknar dessa två kanaler behöver ni göra en ny kanalsökning på er TV. Arbetet skall i möjligaste mån förläggas nattetid men kan ändå orsaka mindre störningar i TV-signalen.

2011-10-25 Beslut att förnya centralantennanläggning

Extrastämman beslöt att Bäckens Samfällighet skall genomföra förnyelse av centralantennanläggning, arbetet med slutförhandling och avtal-tecknande har påbörjats.

2011-10-14 Beslutsunderlaget för Förnyelse av centralantennanläggning utdelat

Nu har styrelsen delat ut beslutsunderlag till samtliga medlemmar. Om ni har några frågor eller funderingar så hör gärna av er till styrelsen så skall vi försöka räta ut frågetecknen.

2011-10-14 Problem med felparkerade bilar

Vi har fått in klagomål på parkering av bilar tillhörande boende i området, som den klagande mycket riktigt påpekar är det olämpligt då detta kan hindra både nyttotrafik som påpekas och även utryckningsfordon. Följande är klagomålet som inkommit:

Det har uppstått problem med parkering utanför Gamla Kyrkvägen 10 – ett nytt och mycket olämpligt beteende. I princip varje dag ser vi bilar stå parkerade utanför huset i kurvan – ibland på båda sidor!! - detta är ett stort problem både för oss, för trafiksäkerheten och därmed för alla som passerar utanför. Vi får pga denna mycket olämpliga parkering skäll från både grannar, oroliga föräldrar med skolbarn, post- och tidningsbud samt SRV återvinning då dessa får problem att komma fram, men det är inte vi som orsakar problemen. Vi har förstått att de parkerade tillhör boende i Bäckens Samfällighetsförening och vill därför att ni tar upp detta inom föreningen snarast och rekommenderar parkering på annan och lämplig plats, t ex på samfällighetens egna parkeringar.

2011-09-30 Kallelse till extrastämma

Den 19 oktober 2011 kallas samtliga i Bäckens samfällighet till extrastämma med anledning av förslag till förnyelse av cenralantennanläggning: Icon pdf.png Kallelse extrastäma 19 oktober 2011

2011-08-28 Förtydligande angående ComHem

Som de flesta vet undersöker styrelsen på stämmans uppdrag olika alternativ för att ersätta den nuvarande lösningen för kabel-TV. Detta kan också komma att innebära att ComHem kan försvinna som leverantör i nätet, därför rekommenderas ingen att binda upp sig för långa kontrakt med ComHem.

2011-08-28 Stulna registreringsskyltar

Nu har det hänt igen, en bil parkerad utomhus har blivit av med bägge sina registreringsskyltar. Stölden är polisanmäld, om någon ser ett brott som begås så skall man ringa polisen 114 14.

Tidigare i sommar har det dessutom förekommit flera stölder ur garage där garegeportarna lämnats olåsta. Eftersom vi har gemensamma garageutrymmen där det bl.a. finns vinter- och sommar-däck som kan vara attraktiva att stjäla. Det är därför extra viktigt att hålla garagen låsta då flera drabbas om man glömmer.

2011-08-24 Uppdatering om Kabel-TV

Styrelsen har under våren och sommaren fört diskussioner med ett flertal leverantörer angående förnyelse av kabel-TV-nätet. Det som framkommit är att dagens kablar som är förlagda i marken har dömts ut av samtliga som varit på plats. Därför har vi nu begärt in nya offerter på att gräva ned nya fiberkablar, dessa offerter skall komma in senaste den 31/8 i år. Därefter kommer vi att sammanställa ett informationsmaterial och kalla till en extrastämma under början av oktober. Det erbjudande som Telia gått ut med under våren/sommaren har inte något med detta arbete att göra, det är enbart riktat till enskilda hushåll och bygger på att de kan gräva fram till fastigheterna vilket de inte kan göra i vårt område då samfälligheten äger marken och Skanova inte har något servitut.


2011-05-17 Information om garage-återuppbyggnaden

Uppbyggnaden är något försenad men går enligt planerna, det kommar att installas jordfelsbrytare då byggarna säger att man inte får ha skarvsladd till dörröppnarna. Styrelsen skall följa upp om Bålstaports installation från 2008 korrekt. Garaget kommer att bli 18 cm högre för att dimensionerna skall klara snökraven.

Under byggnationen kommer det att bli avbrott i kabel-tv under dagtid, max en timme åt gången.


2011-05-09 Nytt nummer av bäckenbladet

Nytt nummer av bäckenbladet:

Icon pdf.png Bäckenbladet maj 2011

2011-05-09 uppdatering Kabel-TV-strul

Enligt uppgift skall problemen med kabel-TV nu vara lösta, en kabel är reparerad och förstärkarna justerade. Om någon fortfarande upplever problem så kan ni anmäla det till: kabeltv@baecken.org eller genom att ringa Jörgen Jäderberg eller Mikael Lindahl


2011-05-04 Kabel-TV-strul

Befintliga problemen med kabel-TV:n för de längor som ligger närmast det rivna garaget är felanmält och skall enligt löfte åtgärdas under onsdagen den 5:e maj.

2011-05-02 Uppdatering angående garagen

Följande är status på återuppbyggnadenav garagelängan:

Rivning är som de flesta nog sett klar och rengöring av bottenplattan genomförd. En byggbod är på plats och tillfällig inbyggnad av kabel-TV har utförts.

Definitiv tidplan spikas v.20 efter byggmöte den 12/5 men preliminärt gäller att produktionstid är 7 veckor (med färdigställande v.24). Portarna levereras v.23-24

2011-04-13 Problem med Kabel-TV

Det är för närvarande problem i kabel-TV nätet p.g.a. rivningen av brunna garagelängan, självklart gör styrelsen allt för att hitta lösning så snabbt som möjligt.

2011-04-06 Info om brandskadade garagelängan

Här kommer vi att fortlöpande rapportera om återuppbyggnad av den brandskadade garagelängan. Rivning påbörjas preliminärt torsdag 7/4. Byggstartmöte är torsdagen efter, dvs 14/4.

Har ni frågor/funderingar/synpunkter/önskemål kring garaget maila till styrelsen@baecken.org

2011-03-29 Inbrottsvåg i Segeltorp

Närpolisen har gått ut med följande information:

"Möjligen verkar sydamerikanska ligan vara i gång igen i Huddinge kommun. Även flera inbrott med liknande tillvägagångssätt i Östra Huddinge senaste veckan! Förmedla alltid varningamail från polisen, vidare till de boende i ditt grannsamverkansområde! Med hjälp av aktiva grannar och andra vittnen kan vi kanske få stopp på inbrottsvågen innan fler blir drabbade"

Platser/gator: G:a Södertäljevägen (1 försök, 1 fullbordat) och Malmvägen (1 försök) i Segeltorp. Lammholmsbacken (1 försök) och Duvbergsvägen (1 fullbordat) i Vårby.

Håll uppsikt efter: Inga vittnen till tillfällena i Segeltorp, men på Lammholmsbacken i Vårby sågs 3 män med sydamerikanskt utseende lämna efter att vittnet kommit in i porten. Är sydamerikanska ligan tillbaka?!? Tillvägagångssätt: Alla dessa inbrott har skett 24-26 mars. Angivna klockslag är i de flesta fallen 15.30-22.00 samt i något fall där familjen varit borta hela dagen från kl 10.30-22. I tre fall uppbruten altandörr, ett fall uppbrutet fönster på nedre botten, samt i ett fall (Lammholmsbacken där det fanns vittne) brytmärken på lägenhetsdörr. Behöver inte vara samma inbrottsliga, men misstankar finns då alla sker så nära i tid och område…2011-03-28 Snart dags för Stämma

Årets stämma går av stapeln 31/3 i Segeltorps kyrka. Samtliga skall ha fått stämmohandlingar i brevlådan vilka lämpligen medtages till stämman. Handlingarna finns även för nedladdning här.

2011-01-28 Garagebrand

Under morgonen den 28/1 har en brand uppstått i en garagelänga mot Mickelsbergsvägen, längan har stora skador och fem bilar är utbrända. De som har erhållit skador på bilar och biltillbehör skall kontakta sitt eget försäkringsbolag för ersättning. Andra privata tillhörigheter som har skadats ersättes via resp. hemförsäkring. Samfällighetens försäkring gäller för garagebyggnaden och dess tillhörigheter.

2011-01-08 Inbrott i garage

Ett antal inbrott i garage har skett i området. Inga brytmärken har kunnat noteras. Några huvudnycklar skall inte finnas i omlopp. Var därför noggrann när du stänger ditt garage och kontrollera att låsen på vardera sidan har gått igen. Detta gäller speciellt de som har automatiska öppnare. Snö och is kan lägga sig så att inte låsen går igen! Behöver portar justeras måste detta omedelbart anmälas för åtgärd. Och om ni drabbas meddela styrelsen.

2010-12-01 Stulna registreringsskyltar

Det har förekommit stölder av registreringsskyltar i området, vi kan alla hålla ögon och öron öppna om vi ser något misstänkt.

2010-10-26 Bäckenbladet

Ny utgåva av Bäckenbladet, det är utdelat till samtliga i området och finns även här för nedladdning:

Icon pdf.png Bäckenbladet oktober 2010

2010-09-07 VARNINGSUTSKICK

Polisen har skickat ut följande varningsbrev efter flera inbrott den senaset i tiden i områden nära vårt:

Det har nyligen varit inbrott i bostäder i ditt område eller alldeles i närheten av detta (enligt sekretesslagens bestämmelser får inga gatunummer lämnas ut)

Platser/ gator: SEGELTORP - Verkstadsvägen, Kilvägen, Hökvägen, Segeltorpsvägen, Grenvägen. (Samtliga troligen under helgen 3-5/9)

Håll uppsikt efter: Personer och bilar som rör sig i området och inte verkar höra

hemma där. Anteckna registreringsnummer och tipsa polisen!

Tillvägagångssätt: Utlyfta fönsterkassetter/glasrutor i tre av fallen, en uppbruten

balkongdörr och en ingångsväg via en garagedörr.

Håll Grannsamverkan vid liv genom att följa de råd och anvisningar som finns enligt grannsamverkanskonceptet.

Vid tips till polisen ring 114 14

Vid pågående brott ring 112


2010-03-18 Årsstämma

Missa inte 2010 års stämma, den 18 mars 19.00 i Segeltorpsskolans matsal. Stämman är en ypperlig chans för dig som boende i Bäckens samfällighet att göra din röst hörd och påverka framtiden i ditt bostadsområde.

2010-02-21 Parkering i området

Styrelsen ber samtliga boende att respektera parkeringsreglerna som gäller i området. Bilar får inte parkeras på tomtmark eller på samfällighetens gångvägar. Läs ytterligare information om samfällighetens parkeringsregler här.

2010-02-07 Bruksanvisning för portöppnarna

Styrelsen har fått en del frågor kring portöppnarna. Informationssidan för portöppnarna har förbättrats och en bruksanvisning för portöppnarna har lagts upp här.

2010-01-24 Automatiska portöppnare och snö

Vintertid kan portöppnarna kärva om det finns mycket snö framför eller om gummilisten längst ner på porten frusit fast. Se alltid till att hålla det skottat och snyggt framför din port för att underlätta användning av portöppnaren. Observera att automatiska portöppnare som monterats är respektive fastighetsägares ansvar. Vid problem med din portöppnare kontakta Bålsta Port & Fasadservice AB och prata med Kerstin, tele.nr. 0171-50760.

2009-12-17 Snöröjning

Nu är den första riktiga snön här. Och inte så lite heller! Snöröjning utförs dagtid, kl 07-17, vid ca 5 cm nysnö.

2009-08-20

Bäckens nya hemsida lanserad. Maila gärna dina synpunkter på innehållet till styrelsen.

2009-05-05

Comhems kabel-tv utslagen för 800.000 kunder på grund av blixtnedslag.

2008-04-07

Bytet av garageportarna har nu kommit igång

Bytet av själva garageportarna kommer att pågå mellan 080407 och 080415 om inga förseningar inträffar. Därefter kommer man att sätta upp elektriska port&aouml;ppnare till dem som beställt en sådan (görs 0801417-080418).

Kom ihåg att lämna in garagenyckeln kvällen innan portbytet (enligt utdelad plan) till den i styrelsen som har hand er garagelänga. Det måste dessutom vara tomt 3m in i garaget från porten.

2008-04-07

Informationssidan om uppgraderingen av Kabel-tv nätet är uppdaterad

2007-07-13

Ny infosida om uppgraderingen av Kabel-tv nätet På den nya websidan om Kabel-tv uppgraderingen kommer styrelsen lägga ut den senaste tillgängliga informationen.

2007-06-02

Extra stämma - 070531 Bäckens extra stämma om Kabel-tv beslutade att låta ComHem uppdatera nätet och att finansieringen sker genom en höjning av avgiften till 106:- i månaden.