Styrelsen

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsemedlemmar 2022

Uppdrag Namn Adress Telefon
Ordförande Jenny Lantz Mbv 286 08-88 69 73
Vice ordförande Mattias Eriksson Gkv 16
Kassör Anders Thunholm Mbv 332
Sekreterare Fredrik Roos Mbv 334
Ledamot Lina Särnklint Gkv 42
Ledamot Angelika Blomqvist Gkv 54
Suppleant Hannes Falk Gkv 74
Suppleant Anna Fornwall Mbv 274

Kontakta styrelsen

styrelsen@baecken.org - som går till alla i styrelsen

Ansvarsområden 2022

Ansvarsområde Namn
VA & Fjärrvärme Hannes Falk
El, belysning och elbilsladdning Mattias Eriksson
Lekplatser & Facebook Anna Fornwall
Grönområden och Städdagar Lina Särnklint
SRV & containrar Lina Särnklint
Information, hemsidan, Kabel-tv Fredrik Roos
Garage Angelika Blomquist
Kontakter med organisationer och myndigheter Jenny Lantz
Nycklar & Förråd Jenny Lantz