Underhålls- & reparationsarbeten

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Arbetssätt för underhålls- och reparationsarbeten

Varje år hålls två städdagar, en på våren och en på hösten, där samtliga fastigheter förväntas vara representerade (min. 1 pers). De som inte kan delta ska i första hand bidra på något annat sätt vid en annan tidpunkt (kontakta ditt områdes städledare) och om detta inte är möjligt debiteras en avgift för att ha uteblivit från städdagen.

I samfällighetsföreningen finns dessutom tre grupper som fokuserar på underhålls- och reparationsarbeten:

  • röjgruppen (grönområden)
  • garagegruppen
  • lekplatsgruppen.

Tanken är att dessa tre grupper ska arbeta motsvarande två dagar per år men inte nödvändigtvis på städdagarna. Röjgruppen bör dock arbeta i anslutning till städdagarna för att städlagen på städdagen ska kunna ta hand om avfallet och forsla det till containrarna. Grupperna bemannas från de olika städområdena och de personer som har deltagit i gruppernas arbete behöver ej vara med på städdagarna.

Genom att arbeta på detta sätt har vi hittat en lätt och effektiv metod för att hålla efter vårt fina område som nu har 30 år på nacken och samtidigt hålla underhålls- och reparationskostnaderna på en rimlig nivå. Den sociala gemenskapen och grannkontakten ökar, och det är positivt om fler tar ansvar för hela området och inte bara det egna städområdet. I ett så stort område som vårt finns dessutom massor med kompetens och kunskap som vi kan ta till vara.

Skötsel av samfällighetens gemensamma häckar och rabatter köps in, efter beslut på stämman 2018.

Underhåll/Renovering av de enskilda fastigheterna

Ommålning av fasad

Vid byte av fasadfärg ska detta ske i samråd med de grannar som bor i samma länga. Samtliga boende i längan ska komma överens som ny kulör baserat på de 5 kulörer som finns till förfogande i samfälligheten (se lista nedan). De boende i längan behöver inte måla om vid samma tillfälle utan förbinder sig att byta till överenskommen fasadfärg vid nästa målningstillfälle.

Information om vilka färgkoder som gäller inom samfälligheten finns här: Färgkoder

Takbyte

Styrelsen skall kontaktas vid takbyte och vi rekommenderar starkt att ni följer nuvarande färgkod för era takpannor vid byte. Ta kontakt med era grannar vid intresse att byta tak för att se om ni kan byta hela längan för att få enhetligt utseende. Det är inte styrelsens ansvar att ta in offerter för detta utan det är varje fastighets ansvar.

Byte av fönster

Samma sak gäller här Ta gärna kontakt med Styrelsen innan ni gör fönsterbyte , Fönster som byts ut ska följa området karaktär dvs man ska ha fönster med spröjs. Om man sätter in andra fönster så krävs det en bygglovsanmälan till Huddinge Kommun.

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/bygglovets-olika-steg/

De fastigheter som bytt fönster utan spröjs ombedes att sätta in enkla spröjs alternativt göra en bygglovsanmälan till Kommunen. Samfälligheten ser helst att man har spröjs på fönstren då det behåller områdets karaktär.

Ändringar på fasaden som kräver bygglov eller bygganmälan (Huddinge kommun)

  • ta bort spröjs från fönstren
  • installera nytt fönster eller dörr eller ändra befintliga så att husets karaktär förändras
  • ändra färg på taket
  • byta taktäckningsmaterial så att taket får ett nytt utseende, t.ex. från tegelpannor till plåt
  • bygga en takkupa
  • installera en skorsten utanpå fasaden
  • renovera fasaden så att den får ett nytt utseende, t.ex. från tegel till puts

Här finns länkar där man kan läsa till sig info:

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/nar-behover-du-bygglov/