Kabel-tv

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till: navigering, sök

Ytterligare frågor och svar gällande kabel-TV finns att läsa här: Kabel-tv-FAQ

Innehåll

Nytt gällande kabel-TV

2014-05-12 TV12 ersätter TV4 Sport

TV4 Sport har ersatts av TV12 med ungefär samma innehåll som tidigare.

Se mer information från Canal Digital: Icon pdf.png TV12 ersätter TV4 Sport

2013-11-09 Information om byte till Canal digital

På måndag morgon den 11/11 klockan 06:00 påbörjas omläggningen av samtliga kunder på Ownit Kabel-TV till Canal Digital Kabel-TV. Det är inte bara vårt område utan samtliga kunder som läggs över denna dag. Störningar/driftavbrott kan förekomma under hela dagen fram till 16:00 då arbetet beräknas slutfört.

Det enda man behöver göra när vi fått ny signal i området är en ny kanalsökning på TV:n. Sedan skall man se samtliga analoga kanaler plus de fria digitala kanalerna (dvs de kanaler som sänds fritt även i det marksända TV-nätet Boxer).

2013-10-15 Ny leverantör av TV-signal

Från och med den 11/11 2013 kommer Canal Digital Kabel-TV att ta över leverans av TV-signal inom Bäckens Samfällighet. Detta då Telenor, som äger både Ownit och Kanal Digital Kabel-TV valt att lägga ner Ownit Kabel-TV. Bredbandsdelen av Ownit är fortfarande intakt och påverkas inte alls.

Det som händer var och en är att man måste göra en kanalsökning den 11/11 och sedan skall man se det nya utbudet. De stora skillnaderna är att Kanal 10 och 11 återkommer i grundutbudet samt att Discovery också tillkommer. TNT, finsk TV samt Axess försvinner. De fria digitala kanalerna är SVT:s kanaler, TV4 och TV6. Vill man se ytterligare digitala kanaler får man teckna avtal med Canal Digital Kabel-TV.

2013-03-23 Driftstörningar kabel-TV

Ownit har driftstörningar på kabel-TV i Segeltorp och Hägersten. Status kan ses här:

Driftstatus Ownit

2012-10-14 Problem med kabel-TV:n?

Som vi meddelat tidigare skall problem med Kabel-TV (eller bredband om man valt det) alltid anmälas till Ownit Support. Dessutom är det bra om ni dessutom meddelar oss i styrelsen för att vi skall se hur det fungerar med denna nya lösning. Kontakt kan t.ex. ske genom att e-posta till kabeltv@baecken.org.

2012-09-24 Ownit Kabel-TV - kanalsökning måste utföras

Nu är överläggningen till Ownits Kabel-TV utförd. För att göra en ny kanalsökning på er TV/box så läs i manualen hur man utför den, de inställningar ni behöver känna till är:

Frekvens: 418 MHz

SR (Symbolhastighet): 6875

Modulering: 64 QAM

Nät-ID: 100 (eller auto)

2012-09-24 Byte av Kabel-TV-signal till Ownit Kabel-TV

Idag 24/9 2012 kommer vi att byta signal från ComHem till Ownit Kabel-TV. Bytet sker vid 10-tiden och förmodligen kommer vi alla att få göra en ny kanalsökning på TV och boxar för att hitta igen kanalerna. Har ni något problem så hör av er till Ownits support:

08 - 525 07 300

support@ownit.se

Öppettider:

mån-fre 08:00 - 22:00

lör/sön 10:00 - 19:00

2011-12-30 Avtal om förnyelse av kabel-TV-nätet

Igår onsdag 29/12 skrevs avtal med Ownit angående förnyelse av kabel-TV-nätet. Planerad byggstart är den 2/4 -12 förutsatt att det inte är någon tjäle kvar. Mer detaljerad beskrivning och tidplan kommer under januari månad.

2011-10-25 Beslut att förnya centralantennanläggning

Extrastämman beslöt att Bäckens Samfällighet skall genomföra förnyelse av centralantennanläggning, arbetet med slutförhandling och avtal-tecknande har påbörjats.

2011-10-14 Beslutsunderlaget för Förnyelse av centralantennanläggning utdelat

Nu har styrelsen delat ut beslutsunderlag till samtliga medlemmar. Om ni har några frågor eller funderingar så hör gärna av er till styrelsen så skall vi försöka räta ut frågetecknen.

2011-08-24 - Uppdatering angående Kabel-TV-förnyelse

Den 19 oktober 2011 kallas samtliga i Bäckens samfällighet till extrastämma med anledning av förslag till förnyelse av cenralantennanläggning: Icon pdf.png Kallelse extrastäma 19 oktober 2011

2011-08-24 - Uppdatering angående Kabel-TV-förnyelse

Styrelsen har under våren och sommaren fört diskussioner med ett flertal leverantörer angående förnyelse av kabel-TV-nätet. Det som framkommit är att dagens kablar som är förlagda i marken har dömts ut av samtliga som varit på plats. Därför har vi nu begärt in nya offerter på att gräva ned nya fiberkablar, dessa offerter skall komma in senaste den 31/8 i år. Därefter kommer vi att sammanställa ett informationsmaterial och kalla till en extrastämma under början av oktober. Det erbjudande som Telia gått ut med under våren/sommaren har inte något med detta arbete att göra, det är enbart riktat till enskilda hushåll och bygger på att de kan gräva fram till fastigheterna vilket de inte kan göra i vårt område då samfälligheten äger marken och Skanova inte har något servitut.

Befintligt nät

TV-signalen i samfälligheten levereras av [Canal Digital Kabel-TV], kostnaden per fastighet är 51 SEK per månad.

Utöver denna kostnad debiteras även 186 SEK per månad i förhöjd avgift för fiber-installationen, extraavgiften debiteras fram tills lånen är avbetalda vilket är beräknat till max 7 år.

I kostnaden för kabel-tv ingår ett analogt grundutbud enligt nedan.

Felanmälan

Vid eventuella fel på kabel-TV, kontakta Canal Digital Kabel-TV:s kundtjänst:

http://canaldigitalkabel.se/kundservice/felanmalan.html

Telefon 0770-11 55 11

Guide till felsökning: http://canaldigitalkabel.se/kundservice/kabel-tv/felsokning.html

Aktuell driftstatus på kabel-TV: Driftstatus Canal Digital Kabel

Generella frågor och synpunkter kan framföras till: kabeltv@baecken.org

Kanalutbud

Kanalutbudet är:

Analogt basutbud.PNG

Om du vill använda en gammal ComHem-box (möjligen fungerar detta även med programkort, Canal Digital lämanar dock inte någon support på det) eller en av Ownit-boxarna för de fria digitala kanalerna så behöver du använda följande inställningar:

Frekvens 386kHz (386000)
Symbolhastighet 6950 (auto)
Nätverks ID 110
Modulering 64 QAM

Information

Kostnader, kortavgift mm

Om man väljer att teckna ytterligare kanaler hittar du aktuellt utbud och erbjudanden här:

http://canaldigitalkabel.se/tv-och-kanalpaket/index.html

Till början av sidan

Grundläggande information

Under 2012 förnyades och moderniserades central-TV-anläggning inom Bäckens Samfällighetsförening enligt extra-stämmans beslut hösten 2011.

Förnyelsen innebar att kabelrör (s.k. "dukter") grävdes ned dukter från den centrala spridningspunkten ut till de förgreningspunkter som sitter i respektive fastighetslänga. Från dessa spridningspunkter är fibern dragen i rör fram till första TV-uttag där en enhet som omvandlar fibersignalen till digital och analog kabel-TV och för de som tecknar bredbandsabonnemang hos Ownit även trådbundet samt trådlös (WLAN hemma, inte 3G/4G) internetanslutning.

Enheten ser ut så här: Inteno fg500.png

Teknisk beskrivning

En fibermatning är dragen från Skanovas matningsskåp in till utgångspunkten för centralantennanläggningen. I vår lokal finns utrusning för inmatning av TV-signal och bredband. Signalen bärs ut till samtliga fastigheter via fiber, en fiber för TV och en för data. I varje fastighet finns en fiberomvandlare placerad vid första TV-uttag, från denna omvandlare kopplas TV-signalen till befintlig tv-nät (via koaxialkabeln) för analog och digital TV. Därigenom kommer det även fortsättningsvis att finnas analog TV-signal och ingen förändring behöver göras gällande TV-delen i husen. Omvandlaren är den enskilda fastighetens egendom och omfattas av sedvanlig 2-årig garanti.

Till början av sidan

Internet

Om du vill ha tillgång till internet som boende i samfälligheten har du möjligheten att teckna ett abonnemang med Ownit. Vi har ett förhandlat pris som finns på vår Facebook-sida. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att teckan abonnemang med Ownit eller bredband via telenätet (ADSL, 3G, 4G eller liknande teknik).

100 Mbit/s

De fastighetsägare som så önskar kan teckna enskild bredbansavtal med Ownit. Denna tjänst ger tillgång till: 100 Mbit/s symmetrisk överföringshastighet till varje hushåll.

  • En fast IP-adress per hushåll, med möjlighet till fler.
  • Bredbandstelefoni
  • Fri tillgång till felanmälan och teknisk support, veckan alla dagar.
  • E-post konton, upp till 10 st, 100 MB per konto.
  • E-post tjänsten har både virus- och spamfilter.
  • E-post kan även läsas och skickas via webbmail.
  • Utrymme för hemsida, 100 MB.
  • Ingen inloggning, användaren slipper besvärliga inloggningsförfaranden.
  • Ingen anslutningsavgift för bredband.
  • Fastpris hela avtalstiden, inga avgiftshöjningar.

Till början av sidan

0,25 Mbit/s

Det finns också en möjlighet ett teckna ett "smalband" som endast innehåller telefonitjänsten plus en internetanslutning som endast är på 0,25 MBit/s (men inte ovan listade tjänster som e-post, hemsida mm).

Till början av sidan

Visningar
Personliga verktyg