Huvudsida

Från Bäckens Samfällighet
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Välkommen till Bäckens Samfällighet i Segeltorp

Nyheter

2019-03-30

Hemsidan uppdaterad med bl.a datum för städdagarna 2019, nya styrelsen, förtydligande under underhålls- och reparationsarbeten kring ändringar som kräver bygglov.

2019-02-21

Bäckens samfällighets ordinarie stämma äger rum torsdagen den 28 mars 19:00 i Segeltorpsskolans matsal. Välkommen!

2019-01-30

Glöm inte att lämna in eventuella motioner till årsmötet innan 31 januari 2019.

2018-05-07

Styrelsen skall kontaktas vid takbyte och vi rekommenderar starkt att ni följer nuvarande färgkod för era takpannor vid byte. Ta kontakt med era grannar vid intresse att byta tak för att se om ni kan byta hela längan för att få enhetligt utseende. Det är inte styrelsens ansvar att ta in offerter för detta utan det är varje fastighets ansvar.

2018-03-19

Här finner ni årets stämmohandlingar.

Icon pdf.png Stämmohandlingar 2018

2018-02-06

Strömavbrott i Fruängen vilket påverkar internet och tv för oss.

2018-01-07

För att lämna motion till styrelsen använd följande instruktion:

Icon pdf.png Motioner till styrelsen

Maila sedan din motion till styrelsen@baecken.org. Senaste datum för inlämning är 2018-01-31.

2017-11-20

Byte sker av leverantör av TV från Canal Digital till Bredbandsbolaget. Ny kanalsökning behöver göras.

2017-09-25

Påminner om städdagen 21 oktober. Vi ses och hoppas på fint väder!

2017-03-30

Städdagar 2017 är 22 april samt 21 oktober.

2016-11-28

Glöm inte att lämna in eventuella motioner till årsmötet innan 31 januari 2017.

2016-10-08

Påminner om att städdagen är lördagen den 12 november. Vi håller på att se över vad som behöver göras just nu. Hoppas på bra väder :)

2016-06-12

I morgon bitti 13/6 återkommer arboristerna från Rubisco för att ta itu med det sista arbetet för denna gång. Vi behöver då spärra av en del p-platser på stora parkeringen (se bifogad bild) mellan 07:00-17:30. Alltså ber vi er att inte parkera inom det rödmarkerade området under morgondagen. Tack! /Styrelsen

Parkering.jpg

2016-05-16

Här finns protokollet från 2016 års ordinarie stämma.

Icon pdf.png Stämmoprotokoll 2016

Detta dokument innehåller tips till dig som önskar skriva motioner till styrelsen.

Icon pdf.png Motioner till styrelsen

Här finner du trädvårdsplan 2016-2017 som Rubisco uppfört efter besiktning av området.

Icon pdf.png Trädvårdsplan 2016-2017

2015-11-23

Från och med onsdag denna vecka kommer armaturerna på våra lyktstolpar att bytas ut. Det gäller alla lyktstolpar i vårt område förutom kommunens som finns utmed Alkärstråket. Några är redan utbytta sedan tidigare detta år. Hälsningar Styrelsen

2015-04-28

Bäckenblad med mer utförande information om Grönområdesinventeringen finns här.

Icon pdf.png Bäckenblad sept 2015

2015-09-04 Grönområdesinventering

En del av er grannar har kanske noterat att vi håller på att inventera våra grönområden och i samband med detta markerat vissa träd. Inventeringen görs som en offertförfrågan tillsammans med kunniga arborister och har än så länge gjorts två gånger (en före semestrarna och en nu i veckan), med två olika firmor. De fällningsmarkeringar som vissa träd fått är alltså inget som är slutgiltigt bestämt. Dock är det träd som med gedigen kunskap bedömts att behöva fällas, antingen p.g.a att de är riskträd eller kommer utvecklas till riskträd. Finns synpunkter kring detta ber vi er att maila dessa till styrelsen på styrelsen@baecken.org Hälsningar Styrelsen

2015-07-04 Felaktig faktura från Fastum

Felaktig faktura skickades ut med hela årets belopp. Dessa stämmer inte. Ny faktura skapades fredag 3/7 och bör komma i brevlådan på måndag. Den fakturan som kom i brevlådan i torsdags skall kastas. Orsaken är lokaliserad. Sista betalningsdatum är 31/7, ev påminnelse kommer efter 5 vardagar vid utebliven betalning. Faktura för kvartal 3 kommer om ca 2 veckor med sista betalningsdatum 31/8. Hälsningar Styrelsen

2015-04-09 2015 års stämmoprotokoll

Nu finns 2015 års stämmmoprotokoll att läsa här.

Icon pdf.png Stämmoprotokoll 2015

2015-03-09 2015 års stämmohandlingar

Nu finns 2015 års stämmmohandlingar att läsa här.

Icon pdf.png Stämmohandlingar 2015


2015-03-09 Årsstämma 2015 den 26 mars

Styrelsen kallar härmed till ordinarie årsstämma för Bäckens Samfällighetsförening

Icon pdf.png Kallelse årsstämma 2015

2015-01-12 SRV tar bort sopkärlen för Icke brännbart material

De sopkärl som hittils stått placerade dels på parkeringen mot Häradsvägen, dels uppe vid Mickelsbergsvägen, kommer att tas bort. Orsaken till att SRV tar bort dessa är misskötsel från oss boende i form av att allt möjligt lagts i dessa kärl. Det är (som beskrivs på kärlen) enbart icke brännart avfall som får läggas där. Samfälligheten får nu betala grovsopavgift för den sista tömningen som kommer att ske inom kort.

2014-12-16 Påminnelse om motioner inför nästa års stämma

Styrelsen vill härmed påminna om medlemmarnas möjlighet att ta upp frågeställningar och önskemål på nästa års stämma genom att skriftligen (antingen genom mail eller via papper) skicka en motion till styrelsen

2014-11-11 Justerat protokoll från extrastämman om P-grindar

Här är protokollet från extrastämman gällande P-grindar

Icon pdf.png Justerat protokoll från extrastämma om P-grindar


2014-10-16 Information om takrenovering garagelänga 5

Måndagen den 20 oktober startar byte av taket på garagelänga nummer 5. Det är längan mot Mickelbergsvägen närmast Häradsvägen, Mickelbergsvägen 324-330.

Mer information: Icon pdf.png Information om takbyte

2014-09-30 Påminnelse extrastämma gällande P-grindar

Glöm inte att det är stämma på torsdag kl 19 och alla röster är viktiga oavsett åsikt! Om ni inte kan delta lämna gärna in eran röst och fullmakt till grannen. Välkomna!


2014-09-03 Kallelse till extrastämma gällande P-grindar

Styrelsen kallar härmed till extrastämma med anledning av förslag till P-grindar vid infarterna till samfälligheten

Icon pdf.png Kallelse till extrastämma om P-grindar


2014-08-15 Kompletterande information gällande P-grindar

Eftersom styrelsen har fått frågor på första informationsbrevet om P-grindar kommer här ytterligare information. Informationen kommer även att delas ut i samtliga boendes brevlådor.

Icon pdf.png Kompletterande information om P-grindar

2014-06-26 Inbjudan Bäcken 35 år!

Styrelsen har härmed glädjen att bjuda in alla i området att fira Grisbyns 35-årsjubileum. Firandet går av stapeln den 16/8 -14 med start klockan 14. För att garantera mat måste man anmäla intresse genom att lämna talongen på det utdelade informationsbladet i brevlådan på MBV 374 alt MBV 286.

Om ni saknar inbjudan kan den laddas ned här: Icon pdf.png Grisbyn 35

Anmälan kan även med fördel göras här: http://www.baecken.org/35

2014-05-12 TV12 ersätter TV4 Sport

TV4 Sport har ersatts av TV12 med ungefär samma innehåll som tidigare.

Se mer information från Canal Digital: Icon pdf.png TV12 ersätter TV4 Sport

2014-04-23 Garagereparatinoer våren 2014

Här kommer information gällande garage-reparationer som kommer att utföras under våren 2014. Start sker redan v.18 (28/4) och vi vill be er som har garage i längorna mot Häradsvägen att parkera er bil utomhus under v.18-20 för att de ska få möjlighet att komma åt garagekanterna etc. Vi vill även be er att lämna er garagenyckel till styrelseledamot Hans Wrangenberg på Gamla Kyrkvägen 74 senast söndag den 27 april.

Icon pdf.png Garagereparation 2014

2014-02-11 Angående belysningen i området

Några armaturer har släkts under vissa stunder. Elektriker har efterdraget de armaturer som varit problem med, men köld eller fukt verkar vara orsaken till att dessa armaturer släcks emellanåt. Problemen har blivit mindre men kvarstår dock på vissa armaturer. Vi är som sagt medvetna om problemen och jobbar vidare med att åtgärda detta. /Styrelsen


Har ni frågor så kontakta gärna oss i styrelsen.

Gamla nyheter kan du läsa här.

Här finner du som bor i samfälligheten information om hur du kontaktar samfällighetens styrelse och hur samfällighetens olika ansvarsområden är uppdelade. Du hittar även information om avgifter, viktiga händelser under året och svar på en del vanliga frågor. Om du saknar något innehåll på sidan så tveka inte att höra av dig till styrelsen med dina synpunkter.


Grisbyns informationssida på Facebook

Grisbyns grupp på Facebook

Organisation

Viktiga ansvarsområden inom samfälligheten

Ekonomi

Händelser under året

Motioner

Övrigt